Pajisjet TI janë deficitarë dhe nuk do të mundet të furnizohen të gjithë nxënësit

Kjo është temë që është diskutuar në disa seanca qeveritare, dhe janë konsultuar kompani të mëdha globale në fushën e prodhimit dhe shpërndarjes së teknologjisë TI, sipas pikëpamjeve të të cilave, sfida nuk është e pakapërcyeshme. Si shtesë , një rrethanë lehtësuese është futja e ndryshimeve hap pas hapi, kështu që nga shtatori vetëm nxënësit nga klasa e 4-të, do të kenë nevojë për pajisje elektronike, për përdorimin e librave elektronikë, gjegjësisht 20,000 nxënës.

Në 2-3 klasë do të duhet të paktën një informatikanë, person teknik për mbështetje. Kuadri i mësimdhënësve nuk është në gjendje të sigurojë një mbështetje të tillë.

Shkollat që do të sigurojnë pajisje në përputhje me planin për sigurimin e pajisjeve TI për kategori të caktuara të fëmijëve dhe familjeve që nuk kanë mundësi të përdorin pajisjet, do të jenë të obliguar të sigurojnë mbështetje të TI-së për ata. Pjesa më e madhe e nxënësve dhe fëmijëve tashmë posedojnë pajisje.

Për nevojat e digjitalizimit, duhet të merren licenca për mjete zyre, programe antivirus etj.

Për digjitalizimin dhe qasjen në tekstet shkollore digjitale nuk janë të nevojshme licenca shtesë të softuerit , ato do të jenë falas për të gjithë.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.