Ligji është diskriminues

Nxënësit nga familjet me rrezik social vendosen në pozitë të pabarabartë, sepse ata nuk do të kenë pajisje IT në të cilat do të futen librat shkollorë digjitalë

Për nxënësit që janë nga familje të pafavorizuara nga shoqëria dhe nuk kanë pajisje për të mësuar nga tekstet shkollore digjitale, si dhe për studentët të cilët për shkak të aftësisë së kufizuar kanë nevojë për pajisje ose teknologji ndihmëse, shkolla është e detyruar të sigurojë kushte që secili nxënës të ketë qasje në përdorimin e teksteve shkollore.
Në mbështetje të shkollave, së bashku me Bankën Botërore, ne do të zbatojmë aktivitet t'i pajisë me fond të ashtuquajtur bibliotekë të pajisjeve tablet që do t'u jepen për përdorim me kohë nxënësve nga familjet e rrezikuara sociale , në mënyrë që të njëjtit të mund ti përdorin librat shkollorë digjitalë.
Si shtesë , të gjitha tekstet shkollore do të jenë në disponim në formatin audio, si dhe të shtypura në alfabetin e Brajovit për nxënësit me shikim të dëmtuar.
Përmbajtja e ligjit është plotësisht në përputhje me dokumentet strategjike dhe rekomandimet e miratuara nga Komisioni Evropian në lidhje me arsimin dhe digjitalizimin. Kështu që , duke marrë parasysh këto fakte, ky është Ligji i parë jo-diskriminues për tekstet shkollore dhe materiale të tjera mësimore dhe didaktike në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.