Të mos bashkohen dy ose më shumë lëndë në një

Plotësisht e gabuar është të flasësh për "bashkimin" e lëndëve pa e ditur qasjen bashkëkohore në pedagogji, përgjithësi në strategji, metoda të punës në mësimdhënie, në shkolla.

As nuk “bashkohen” lëndët mekanike dhe as nuk bëhet ndonjë komplikim pse bashkim jo i natyrshëm që është e papërshtatshme për mësim por përkundrazi bëhet integrimi i lëndëve të ngjashme, nga e njëjta sferë shkencore ose sferë shkencore që të mundësohet mësim më i lehtë, më thelbësor të fenomeneve dhe lidhje, duke u dhënë nxënësve një pasqyrë të plotë të asaj që e mësojnë. Integrimi edhe deri më tani ka qenë pjesë përbërëse e mësimdhënies në periudhën e parë dhe të dytë të arsimit fillor, tani ajo vazhdon vetëm në periudhën e tretë të arsimit fillor. Por deri më tani në mësimin lëndor i'u ishte sugjeruar mësimdhënësve që të bëjnë lidhje ndërdisiplinore dhe kështu të planifikojnë dhe zbatojnë mësimin.

Për të konfirmuar që integrimi është baza e çdo sistemi arsimor, mjafton të shohim përvojat e të gjitha vendeve në Evropë dhe në botë. Testimi ndërkombëtar bazohet në pyetje, përkatësisht detyra për zgjidhjen e problemeve që kërkojnë përgjigje nga shumë aspekte dhe lidhjen e njohurive nga një ose më shumë fusha, lidhjen e njohurive nga lëndë të ndryshme në një përpjekje për të "mbledhur", pra të sintetizojnë perspektiva të ndryshme mbi temën / fenomenin e të mësuarit. Për të arritur njohurinë e tillë, shkolla duhet t'u ofrojë nxënësve një mësim bashkëkohorë , të integruar, lidhje kuptimplote midis lëndëve.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.