Digjitalizimi është i mirë, por duhet në të njëjtën kohë të ketë tekste të shtypura, sepse fëmijët do të humbin kontaktin me librat.

Ky modernizim i arsimit nuk do të thotë aspak heqja e librave, fëmijët do të zhvillojnë marrëdhënie me librin në klasat e ulëta, përmes lekturave dhe në shkollë. Si shtesë , ata do të jenë në gjendje të mësojnë dhe të përdorin internetin dhe mjetet digjitale për të mësuar dhe për kërkim , jo vetëm për të luajtur lojëra dhe rrjete sociale.
Reforma futet në faza. Tekstet e shtypura do të vazhdojnë të sigurohen për nxënësit nga klasa e parë në klasën e tretë, pasi kjo është një periudhë në të cilën duhet të zhvillohet qëndrimi i fëmijës ndaj librit. Për nxënësit e klasave të katërta dhe ato të larta, opsioni i parë do të jenë librat shkollorë digjitalë, duke qenë se ata tashmë kanë zhvilluar aftësi në aplikimin e teknologjisë IT dhe mjeteve elektronike.
Tekstet natyrisht mbeten në formë të shtypur dhe çdo ditë në shkollë fëmijët do të mësojnë dhe shkruajnë nga materiale të shtypura mësimore dhe nuk do të humbin aspak kontaktin me librat. Kjo qasje e kombinuar praktikisht do t'u mundësojë fëmijëve që të kenë materiale të disponueshme në format dixhital si dhe t'i përdorin ato kudo dhe në çdo kohë.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.